Startsida

Stå upp

Stollyft

Kontakt

"Det bästa hjälpmedlet vi fått"

Stollyften används till att förflytta patienten till och från bordet de allra sista decimetrarna. Patienten slipper obehaget när man skjuter in eller drar ut stolen, vilket många gånger sker ryckigt. Det sparar både personalens axlar och knän samt golv och stolar.

Stollyften har även blivit mycket uppskattad som ett enkelt transportmedel vid tillfällig förflyttning av patienter.

Sedan 1997 har vi levererat över 1600 stollyftar i Sverige och Danmark utan en enda anmälan om skador på vårdtagarens fötter. Det beror på det fotskydd vi placerat vid de främre länkhjulen.

Att stollyften har blivit så populär beror på dess enkla användarsätt. Den lyfter 25 mm mer i framkant av gafflarna, vilket gör det behagligare att bli lyft. Vi klarar över 90% av stolarna på marknaden. Stollyften finns i fem modeller.

En vanlig kommentar från personalen är:
”Det bästa hjälpmedlet vi någonsin fått”

Stollyften är CE-godkänd och sedan 1998 registrerad och godkänd som en medicinteknisk produkt av Socialstyrelsen, numera Läkemedelsverket.

Stolyften är godkänd för max 115 kg. När den används som transportmedel längre sträckor skall alltid en extra personal som har uppsikt över patienten medfölja.

Bruksanvisning

Den är mycket enkel att använda...

Kör in stollyften bakifrån så långt som möjligt.
Tryck ner fotpedalen.
Släpp fotpedalen och kör stolen på plats.
Tryck ner fotpedalen.
Lyft och håll inne spärrhandtaget.
Släpp sakta upp fotpedalen.

...därför används den och spar på personalens krafter.

Produktblad (1.3MB)

stollyft