Startsida

Stå upp

Stollyft

Kontakt

En ovärderlig hjälp i vardagen

Med KEBES Stå-upp får fler chansen att klara sig själva – längre

Uppresningshjälpen gör det möjligt för den sittande att själv vara med och resa sig och sparar ryggen på den som hjälper till.

Under våra elva år med KEBES Stollyft har vi fått återkommande önskemål från personal om att få en uppresningshjälp till karmstolar. Nu finns KEBES Stå-upp. Den sittande kan själv fatta tag i armstöden för att resa sig.

Eftersom låsmekanismen kan spärras skjuter uppresningshjälpen på efter behov, efter bedömning av vårdpersonal eller anhörigvårdare. Eftersom många anhörigvårdare oftast arbetar ensamma blir KEBES Stå-upp en ovärderlig hjälp i vardagen.

KEBES Stå-upp är utvecklad för STOLAB:s karmstolar modell Öland, Blidö, Vena och Sandö.

Produktblad (1.3MB)

 

stol